Leasing samochodu

Leasing samochodu jest niewątpliwie najczęściej spotykaną formą leasingu. Korzystają z niej zazwyczaj średnie i duże firmy. Zaletą tej formy leasingu jest możliwość wyboru dokładnie takiego modelu samochodu i wyposażenia, który najlepiej będzie odpowiadał potrzebom firmy. Dodatkowo, możliwość zapewnienia pracownikom gwarancji […]

Zobacz więcej...

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości jest przez wielu określany mianem najmu. Leasingowane nieruchomości mogą być wykorzystywane pod prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze usługowym, produkcyjnym lub biurowym. Umowa leasingu nieruchomości zwykle jest podpisywana na okres 12 miesięcy, po czym może zostać przedłużona na takich […]

Zobacz więcej...

Leasing dla nowych firm

Nowo założone firmy bardzo chętnie korzystają z możliwości leasingu. Dlaczego? Ponieważ zmniejsza to ich początkowe wydatki – na zakup samochodu, wyposażenia biura, sprzętu komputerowego oraz maszyn produkcyjnych itp. W zamian ponoszenia jednorazowych, wysokich kosztów zakupu, lub konieczności zaciągania kredytu bankowego […]

Zobacz więcej...

Zalety leasingu

Każda firma i osoba prywatna, która myśli o skorzystaniu z oferty leasingowej, powinna wcześniej poznać wszystkie zalety leasingu. Leasing obniża koszta podatkowe – rata leasingowa to koszt uzyskania przychodu, którym możemy pomniejszyć podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Leasing pozwala lepiej […]

Zobacz więcej...

Co to jest leasing

Leasing? Co to jest i na czym polega? Coraz częściej słyszymy o leasingowaniu sprzętu dla firm, samochodów, a także o sprzedaży sprzętu poleasingowego. Panuje dużo różnych opinii na ten temat. W rzeczywistości leasing to przekazanie praw do korzystania z konkretnej rzeczy, czyli popularna dzierżawa lub wynajem.

Umowa leasingowa

Umowa leasingowa zostaje podpisana pomiędzy dwoma stronami. Jedną z nich jest strona finansująca, zwana również leasingodawcą – właściciel leasingowego sprzętu. Druga strona to leasingobiorca, czyli strona, która będzie korzystała ze leasingowanego sprzętu, w zamian płacąc raty leasingowe. Obie strony podpisują umowę, w których zostały dokładnie określone wszystkie warunki leasingu.

Najważniejszą rzeczą każdej umowy jest: czas trwania leasingu, a także wysokość rat leasingowych, które leasingobiorca będzie płacił leasingodawcy.

Co może być przedmiotem leasingu?

Praktycznie wszystko. Do sprzętu biurowego (komputery, drukarki, itp.), poprzez wyposażenie biur, sprzęt budowlany, aż po samochody, maszyny budowlane i rolnicze, a nawet samoloty.

Kto korzysta z leasingu?

Z możliwości leasingu najczęściej korzystają firmy, choć taką samą szansę mają również osoby prywatne.

Inne określenia dla leasingu

Słowo leasing wywodzi się z języka angielskiego, od słowa LEASE. W tłumaczeniu znaczy ono wynajmować, dzierżawić itp. Stąd również możliwość stosowania tych zwrotów zamiennie do słowa leasing, chociaż to ono jest najbardziej poprawnym i jasno precyzuje formę podpisanej umowy.